Referat af bestyrelsesmøde 11.1.2018

Referat af bestyrelsesmøde 11.1.2018

1. Forberedelse af generalforsamling 2018 (10 års jubilæum)
Dato: Tirsdag d. 20.3.2018 kl. 19 i Bødehuset Vesterø Havn
Valg: Carl Johan, Kåre og John på valg (alle 3 villige til genvalg)
Morten og Kjeld klar som suppleanter
Carl Johan spørger revisorer
Annoncering: Bent
Catering: Bent spørger Connie Viborg
Underholdning: Bent spørger – – – -!(hemmeligt)

2. Foreningsbåden.
John og Kåre deler kaptajnsjobbet i 2018.
Grønt lys for indkøb af “pensionistbøjle” samt pumpe.
Grønt lys for indkøb af dieselolie til tanken på Nordre Rønner.

3. Kommunikation med medlemmerne.
Formanden tager kontakt med lokal EDB – kyndig m.h.p. at
forbedre/lette muligheden for løbende kontakt med alle vores medlemmer.
En lettelse vedr. mail-system ønskes.

4. Kommende opgaver.
Formanden opdaterer vores liste med arbejdsopgaver, som bl.a. bruges i forbindelse
med styregruppemøderne. Vi skal have malet vores havnehus og bestyrelsen håber, at
de 2 nye vinduer til 1.salen på Nordre Rønner hurtigt bliver sat i.

5. Jubilæumsaktiviteter på Nordre Rønner til sommer.
Dette punkt behandles af den nye bestyrelse i samarbejde med Klaus Madsen – Seadog.

6. Ændringer i 2018.
Bedre sejlvejr ønskes!

7. Viceværtordning.
Viceværtordningen har fungeret fint i 2017. Mange har haft glæde af overnatning i “klubhuset”,
og indtjeningen er bedre end forventet.
Ansøgning om viceværtuge i 2018 sker på samme måde som sidste år. Ansøgningsfrist 1. april.
Gerne pr. mail : bslaso@outlook.dk eller alm. post til Havnebakken 3. Fordelingen vil fremgå af
hjemmesiden et par dage efter.

8. Evt.
En stor tak til alle der har bidraget med arbejde i årets løb på Nordre Rønner – især tak til
Knobse og Birgitte.

Referant- Bent

Udgivet i Andre indlæg | Kommentarer lukket til Referat af bestyrelsesmøde 11.1.2018

Styregruppemøde 2017

Referat fra mødet i Styregruppen for Nordre Rønner den 1. august 2017.
Det lykkes endelige efter 3 forsøg at komme ud til Nordre Rønner på til vores årlige møde i Styregruppen-.
Deltagere: Carl Johan, Leif, Folmer.
Afbud fra Ole, Lars, Lillian, Stine, Gert, Jess
Det politiske arbejdsgrundlaget er beslutning i Kommunalbestyrelsen Feb./Marts 2008 med deraf følgende beslutninger som kan læses i referaterne fra møder i de efterfølgende år. Som er fremsendt til kommunalbestyrelse som orientering eller fremgår af teknik og havneudvalget dagsorden.
1. Gennemgang af sidste års referat 20. juli 2016. Her bemærkes kun det der ikke er gennemført fra 2015
2. B. Brændeovn ikke godkendt.
C. Formidlings lokaler er ikke færdigt gjort. Ydervæggene skaller helt utroligt. Skal eventuelt helt ren vaskes eller på anden måde gøres total ren. Der 35.000 kr tilbage af tilbage af midler fra en af fondene, som Nordre Rønners venner administrerer.
D. Der mangler stadigvæk nøgler.

3. Referat 2016., gennemgang.
a. Forskellige maler arbejder mangler generelt i hele bygningsmassen..
b. De 3 vinduer som at mangle at blive isat i arbejdet sat i gang dags dato 1 /8 2017
c. Arbejdet med fliser til skorsten ikke i gang sat.
e. Ny renselem ikke isat.
f. Uddybning af havnen Igangsat dags dato 1 /8 2017
4. Regnskab 2016.
46.000 kr. var budgettet på og beløbet blev brugt.
5. Budget 2017.
Der er pr. maj måned brugt 12.563 kr. ud af et budget på 49.500 kr. Proceduren for indkøb og betaling fremgår af referat fra 20. juli 2016.
6. Budget forslag 2018 Forventes på 50.500 kr.
7. Gennem af bygningerne.

A. Vinduer som var indkøbt i 2016 til isætning i østlige del af hovedbygninger blev isat 1. august 2017. 6 håndværkere var i gang hele dagen den 1 8 2017.
B Havne blev uddybet, molen blev repareret, og forskellige småarbejdsopgaver kom på plads.
C. Et stor problem er tag vinduerne mod Vesterø havn. De er utætte og der løber vand ud på gulvet. (Se rapport fra Knud Erik) Problemet blev drøftet for 3 år siden, og Brian Jerup fortalte, at den måde de var sat op , ikke kunne holde vandet ude. Brian Jerup udskiftede på dette tids tagvinduet mod Frederikshavn og her er de ingen problemer. Det besluttedes at bede Brian Jerup om at skifte vinduer straks.
D. Flise arbejdet omkring skorsten sættes i gang.

Bygningerne fremtræder meget solide, dog skal der males flere steder. Men der er af bestyrelsen i Nordre Rønner sat et system op via Vicevært ordningen, som er ændret, således at der i sammenhæng med den rimelig betaling for ophold på stedet også udføres enkelte arbejdes opgaver. Carl Johan arbejdes liste 2017 blev gennemgået her fremgår med navn og status, hvem som har ansvar for de enkelte arbejdes opgaverne … . Vedlægges referat. Bilag 1.
Knud Erik har været vicevært i en uge og har fremsendt en mangle liste udarbejdet 16.juli 2017. Denne liste vedlægges referatet bilag 2.
Ude arealerne pænt vedligeholdt. Græsset slået og stier vedligeholdt. Omgivelserne fremtræder i god harmoni med den flotte hovedbygning af granitsten.
8. Natura 2000 plan 2017 -2021 gennemgås senere med Stine. (På fastlandet) Stine ikke tilsted.
7. Eventuelt.
Sølvmågebekæmpelsen er gået planlægt . Der er pensel æg og fanget sølvmåger i fælder, en specialrapport er ikke udarbejdet, men sendes til t og h når den foreligger.
Denne Styregruppen Ole, Lars, Jess, Carl Johan og Folmer,s arbejde er afsluttet.
Tak for godt samarbejde.
Referat FHK
Sættes på til tog h, ØK kommunalbestyrelsen dagsorden til de næste møder som orientering.
Efterfølgende har beredskabschef Morten Pihl fremsæt ønske om at deltage i dette årlige møde, hvilket er skrevet ind i referatet.

Udgivet i Styregruppemøder | Kommentarer lukket til Styregruppemøde 2017