Generalforsamling 2017.

Indbydelse til
generalforsamling i Nordre Rønners Venner
torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19:30 i Bødehuset, Vesterø Havn

Formandsberetningen og regnskabet for 2016
lægges ud på foreningens hjemmeside senest én uge før generalforsamlingen

Velkomst

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Forslag

5. Budget for 2017 og kontingentfastsættelse for 2018

6. Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer (På valg er Bent Juel Hansen og Kim Rulle)

b. To bestyrelses-suppleanter (På valg er Morten Jerup og Kjeld Larsen)

c. Én revisor (På valg er Jes Jessen-Klixbüll)

d. Én revisor-suppleant (På valg er Birgit Stoklund)

7. Evt.

Medbring venligst denne dagsorden til generalforsamlingen

Kontingent for 2017:

Pris: Personligt medlemsskab 100 kr. Familiemedlemskab 200 kr. og erhvervsmedlemskab 1500 kr. Kontingent bedes betalt inden generalforsamlingen d. 23. februar 2017.
Indbetaling på foreningens konto i Nordjyske Bank: Reg.nr.: 7402 Konto nr.: 1042747

Vi glæder os til at se jer og skal nok sørge for lidt kaffe med tilbehør.

Venlig
hilsen
Bestyrelsen

NB. Får du denne indbydelse som alm. post, har vi ikke din mailadresse. – Hjælp foreningen!
Send en mail til vores mailadresse (info@nordreronner.dk), så har vi også din mailadresse.
I fremtiden sker indvarsling til generalforsamling udelukkende via foreningens mail og egen hjemmeside, Læsø Kommunes hjemmeside og LæsøPosten.

Udgivet i Andre indlæg | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2017.

Referat af bestyrelsesmøde 4.1.2017

Referat.

 • Bent orienterede om foreningens økonomi og medlemstal. Han udtrykte tilfredshed med kassebeholdningen samt foreningens 60 familie-, 42 personlige- og 1 erhvervsmedlemskab. Viceværtordningen gav ca. 7000 kr. i 2016.
 • Generalforsamling 2017.     Dato: Torsdag den 23. februar 2017  Tid: 19.30   Sted: Bødehuset – Vesterø Havn. Kim og Bent vil gerne fortsætte i bestyrelsen.   Catering: Connie spørges om hjælp. Ordstyrer: Leif spørges. Indbydelse i Læsøposten, kommunens hjemmeside, Vores hjemmeside samt mail til de medlemmer som har afleveret mailadresse til foreningen. Underholdning: Filmen De sidste beboere på Nordre Rønner (Eny)
 • Gennemgang af “oversigt over arbejdsopgaver”. Nogle opgaver er klaret i 2016 andre bør løses i 2017.
 • Snak om aflysningen af Åben Ø 2016. Kedeligt at måtte skuffe så mange mennesker, så derfor intet arrangement i 2017. Evt. nyt koncept i 2018 i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum.
 • Snak om nøgleudlevering/aflevering. “Gør det selv” ordning med nøgler i foreningens havnehus skal fungere i 2017.
 • Vedr. opvarmning i forår/efterår. Som erstatning for gaskatamin indkøbes 2 stk. Zibro kamin – 1 til stueetagen + 1 til 1. salen.
 • Under evt. – Ansøgningfrist for viceværter 2017 er 1. april – Bådansvarlig/kaptajn til foreningsbåden efterlyses.
 • Referant: kassereren.

   

   

Udgivet i Andre indlæg | Kommentarer lukket til Referat af bestyrelsesmøde 4.1.2017