Nordre Rønner

Nordre Rønners Venner (NRV) er en interesse-forening, der til dagligt varetager administrationen af Nordre Rønner, som ejes af Læsø Kommune.

NRV arbejder for at vedligeholde og værne om bygningerne på Nordre Rønner og formidle den historie og den natur, der er tilknyttet stedet. Det er endvidere foreningens opgave at sikre offentlighedens tilgængelighed til Nordre Rønner i respekt for naturen og øernes fugleliv.

Medlemmer af foreningen har mulighed for at overnatte på stedet efter de gældende regler, og på den måde få en helt enestående oplevelse af stedets ånd og natur.

Du kan læse mere om medlemskab og muligheder her på hjemmesiden.

SIDSTE NYT : Viceværter 2024, referat, beretning, regnskab og budget fra årets generalforsamling finder du her til højre. Se links  ⇒

Kontingentet for 2024 indsættes på: 7402 – 1042747   –   oplys venligst              e-mailadresse ved samme lejlighed – (besked til modtager).

Personligt medlemskab: 100kr.
Familie medlemskab: 200kr.

toplogo1

Klik her og se, hvordan du bliver medlem >

Nyhedsbrev – Vi udgiver med jævne mellemrum et nyhedsbrev med nyt om foreningen, aktiviteter og beretninger mm. Det er derfor vigtigt, at vi har din e-mailadresse. Send den til forenings e-mailadresse som er: info@nordreronner.dk